Czy wiesz? - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie

Przejdź do treści

Czy wiecie, że?:
"POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW" ma swoje godło:

Godło "Polskiego Związku Działkowców" (grafika obok) zostało oficjalnie zatwierdzone na podstawie upoważnienia zawartego w rozdziale XIV Uchwały IX Zjazdu
Delegatów POD oraz zgodnie § 67 lit. f Statutu PZD, na III Plenum Krajowej Rady PZD, które ustaliło, że jako godło Polskiego Związku Działkowców będzie stosowany od wielu lat przez Pracowniczych Ogrodów Działkowych symbol polskich działkowców w formie grafiki stylizowanego słonecznika. W przyjętym godle w miejsce dotychczasowego skrótu POD zostanie umieszczony aktualny skrót nazwy Polskiego Związku Działkowców „PZD".

Godło jest wykonane w kolorze żółtym na tle zielonym tj. w kolorach stanowiących barwy Polskiego Związku Działkowców. Równocześnie Plenum stwierdza, że ustanowione godło posiada bogate tradycje, jako symbol organizacji zrzeszającej polskich działkowców.

Godło po opracowaniu graficznym może być zamieszczane na sztandarach Związku, znaczku organizacyjnym, na odznakach dla zasłużonych działkowców, odznakach honorowych, drukach i wydawnictwach Polskiego Związku Działkowców.

Godło powinno być wykonane w kolorze żółtym na tle zielonym tj. w kolorach stanowiących barwy Polskiego Związku Działkowców. Równocześnie Plenum stwierdza, że ustanowione godło posiada bogate tradycje jako symbol organizacji zrzeszającej polskich działkowców.

Godło powyższe po opracowaniu graficznym może być zamieszczane na sztandarach Związku, znaczku organizacyjnym, na odznakach dla zasłużonych działkowców, odznakach honorowych, drukach i wydawnictwach Polskiego Związku Działkowców.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III Plenum Krajowej Rady PZD
(Biuletyn Informacyjny nr 2/1982)„Zielona Rzeczpospolita"
-------------------------------------------
słowa: Zofia Drwęska-Doeringowa
-------------------------------------------
W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,

Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,

W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali

Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita!

- - - Posłuchaj HYMNU PZD - - -


"POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW" ma swój hymn:

HYMN "POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW": „ZIELONA RZECZPOSPOLITA" został ustanowiony UCHWAŁĄ Nr 10/XXI/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu
21 czerwca 2011 roku przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, która działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:

§1
1.
Ustanowić utwór pt.
„Zielona Rzeczpospolita" hym­nem Polskiego Związku Działkowców.
2.
Słowa i muzyka (nuty) stanowią załącznik do niniej­szej uchwały.
§2
Hymn Polskiego Związku Działkowców winien być wykonywany podczas oficjalnych uroczystości związko­wych, obrad organów Związku (zjazdy, kongres) oraz uro­czystości i świąt działkowych - rocznice ROD, dni działkowca itp.
§3
Hymn PZD może być wykonywany przez orkiestrę na podstawie zatwierdzonej niniejszą uchwałą muzyki oraz może być odtwarzany z nośników elektronicznych według aranżacji i wykonania zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady PZD.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES PREZES
/-/ Wincenty KULIK /-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 rok

Flaga Polskiego Związku Działkowców:

Flaga Polskiego Związku Działkowców jest formatu poziomego prostokąta podzielonego w poziomie na dwie równe części, które mają dwa kolory:
- u góry kolor żółty - na dole kolor zielony - i na jej tle może być umieszczone logo PZD.Logo ROD im. Bolesława Chrobrego
w Stargardzie:

Logo naszego ROD nawiązuje do symbolu pracy na ogrodzie i naszego miasta:
PZD i odznaczenia:

Kto może otrzymać odznaczenie związkowe?
W sprawie odznaczeń, przypominamy zapisy §4 uchwały Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 listopada 1982 roku w sprawie ustanowienia trybu i warunków nadania odznaki
„Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców"


    SZTANDAR DLA STOWARZYSZENIA DZIAŁKOWCÓW:    

W dniu 11 listopada 2022 roku w 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości odbyło się poświęcenie sztandaru dla
Stowarzyszenia Działkowców Powiatu Stargardzkiego po 73. latach działalności.
To sztandar do wszystkich ogrodów powiatu stargardzkiego - i jest dostępny do wykorzystania na różne okazje:
uroczystości ogrodów, państwowe, pogrzeb działkowca itp.


Sztandar

Odznaka „Zasłużonego Działkowca" może być nadana członkowi Związku:
BRĄZOWA

- za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca przez co najmniej trzy kolejne lata.
MEDAL

Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.
ZŁOTA

- za społeczną pracę w organach lub zespołach
Związku przez co najmniej 7 lat oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązku działkowca.
SREBRNA
- za społeczną pracę w organach lub zespołach rodzinnego ogrodu  działkowego przez co najmniej pięć lat oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca. Odznaka może być również nadana jedynie za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca w okresie co najmniej 10-ciu kolejnych lat.
© Copyright 2022 - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie. - Wszelkie prawa zastrzeżone. - /TADEUSZPL/

Wróć do spisu treści