Informacje - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie

Przejdź do treści

Informacje:

         Wszelkie aktualne informacje ROD im. B. Chrobrego na bieżąco:          

  SZANOWNI DZIAŁKOWCY uprzejmie informujemy o
zbliżających się zebraniach sektorowych oraz o Konferencji Delegatów.
Informacje i terminy podajemy poniżej:

- Uchwała nr 1 - - - - - Uchwała nr 2 -
Uchwała 1

Uchwała 2


  SZANOWNI DZIAŁKOWCY
Uprzejmie informujemy o ZAGROŻENIU dla ogrodów ROD
- prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD i zapraszamy do dalszego śledzenia wydarzeń na serwisie www www.pzd.pl.

Stanowisko Krajowej Rady PZD o ZAGROŻENIU dla ogrodów ROD: - kliknij tu!!! -
- Zarząd ROD -

Dla przypomnienia przypominamy REGULAMIN wjazdów na teren ROD
im. B. Chrobrego w Stargardzie.

- kliknij tu po więcej informacji!

  SZANOWNI DZIAŁKOWCY
Informujemy, że zamknięcie wody na sezon zimowy nastąpiło 27 PAŹDZIERNIKA 2023 roku.
Kontenery na śmieci będą sukcesywnie zabierane przez firmę "BioStar"
między 23 a 27 października 2023 roku.
- PROSIMY NIE PODRZUCAĆ ŚMIECI PO ZABRANIU POJEMNIKÓW. -

- Zarząd ROD -

  SZANOWNI DZIAŁKOWCY
ZE WZGLĘDU NA OGROMNY WZROST ILOŚCI WŁAMAŃ ZARZĄD ROD APELUJE,
ABY POZABIERAĆ Z ALTAN I OGRÓDKÓW RZECZY CENNE, KTÓRE MOGŁYBY KUSIĆ ZŁODZIEI.
NA BRAMIE 8-9 DOSZŁO DO LICZNYCH WŁAMAŃ (ŁĄCZNIE 17 WŁAMAŃ).
BARDZO PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZABEZPIECZENIE SWOJEGO MAJĄTKU OGRODOWEGO.

Zapraszamy do wspomnień (fotorelacji) z DNIA DZIAŁKOWCA 2023: - kliknij tu!!! -

...

...

   02.01.2023 - WAŻNA INFORMACJA ...
 - UCHWAŁA z dnia 14.12.2022 roku w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców
                - (Kliknij tu i zapoznaj się z treścią)...

 Biuro Zarządu pozostaje czynne dla interesantów:
          - w czwartki w godzinach 10:00 – 16:00.
          - w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.
          - w grudniu 2023 i styczniu 2024 - biuro nieczynne.

 - Gospodarka odpadami na terenie ROD - kliknij tu - po więcej informacji!!!

12.09.2022 - Profil ROD na FACEBOOK-u                                                                                                                                    

- Szanowni Działkowcy - informujemy, że w związku z powstaniem nowej strony internetowej
ROD im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie
strona na FACEBOOK-u zostanie zamknięta.
07.09.2022 - MONITORING                                                                                                                                     

Informujemy naszych działkowiczów, że obecnie odbywa się instalacja monitoringowa na terenie naszego ROD im. B. Chrobrego - bardzo prosimy o dbanie o nasze wspólne dobro i zwracania uwagi, czy ktoś nie usiłuje dewastować tych urządzeń.

07.09.2023 - APEL DO ZAPOMINALSKICH

Informujemy, że termin opłat działkowych (rocznych) za rok 2023 już minął - więc prosimy bardzo zapominalskich działkowiczów, o jak najszybsze uregulowanie swoich zaległości...
07.09.2022 - APEL DO DZIAŁKOWCÓW

  - Zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców o możliwość wspólnego odtworzenia, dostarczenia i użyczenia nam wszelkich informacji oraz zdjęć o naszym ogrodzie od początków jego powstania. Chcemy zachować w pamięci te informacje i materiały fotograficzne, które pozwolą nam choć częściowo odtworzyć historię powstania i działalności naszego ogrodu.
Informacje i materiały fotograficzne prosimy udostępniać bezpośrednio do Zarządu (tam zrobimy na miejscu kopie) bądź prosimy o przesłanie ich w formie plików tekstowych czy graficznych na adresy
e-mailowe: rodchrobregostargard@gmail.com lub tadeusz-gorski@wp.pl
25.08.2022 - Drodzy działkowcy:                                                                                                                                  

Kilka minut temu  dostałam informację od Naszych  Działkowców, że jakiś łajdak niszczy kamerę monitoringu ogrodowego (monitoring na bramie nr 1). Dzięki sprawnej akcji odważnych Działkowców, którzy nie pozostali bierni,  sprawca (znany już z imienia i nazwiska)  został złapany na gorącym uczynku i przetransportowany przez wezwany patrol policji do KPP w Stargardzie.  
Bardzo serdecznie dziękujemy za taką postawę i wspólne dbanie o dobro Ogrodu. - Zarząd ROD...
PROŚBA

W związku z licznymi włamaniami, które ostatnio odnotowano na terenie Naszych Działek
- bardzo prosimy o niepozostawianie cennych przedmiotów w altanach i poza nimi.
Prosimy również o zwrócenie uwagi na osoby podejrzane, kręcące się po terenie ROD.
- Zachowajmy czujność!!!
BRAMA (oprócz okresu od listopada do kwietnia)
Bramy wjazdowe na teren ROD są już otwarte zgodnie z planem.
W pozostałe dni po złożeniu wniosku w ZARZĄDZIE.
W razie wjazdu ciężkim towarem w inne dni to trzeba: przyjść do Zarządu i złożyć wniosek.
- Można też dzwonić i umawiać się minimum dzień wcześniej z gospodarzem - pod nr tel.: 508-137-262.
Zapraszamy do korzystania linii autobusowej o wdzięcznej nazwie OGRODY
Od 1.05.2023 roku wystartowała dodatkowa linia autobusowa o wdzięcznej nazwie OGRODY. Są też nowe przystanki. Rozwiązanie to cieszy zwłaszcza działkowiczów, którzy przez cały dzień wygodnie i bezpiecznie mogą dojechać do swoich ogrodów.
     Trasa nowej linii rozpocznie się od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (peron 4). Dalej autobusy przejadą przez ul. S. Wyszyńskiego, ul. A. Struga, ul. B. Chrobrego, ul. B. Krzywoustego ul. K. Wielkiego, ul. Robotniczą, ul. Na Grobli, ul. Graniczną, ul. Bydgoską, ul. K. Wielkiego, ul. Portową, ul. A Struga, ul. S. Wyszyńskiego i z powrotem do ZCP. Na nowej trasie pojawiły się dodatkowe przystanki: jeden na ul. Robotniczej, jeden na ul. Granicznej i trzy na ul. Na Grobli.
Linia OGRODY będzie działać od 1.05.2023 roku do 30.09. 2023 roku. Kursy zaplanowano od poniedziałku do soboty. Rozkład jazdy autobusów:
– z ZCP w kierunku ul. Na Grobli – 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00,
– z ul. Na Grobli w kierunku ZCP – 9:44,10:24, 11:04, 11:44, 15:34, 16:14, 16:54, 17:34, 18:14.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PZD I ROD:
Czym Jest PZD
Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4846 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 945 883 działek o łącznej powierzchni 42 397 ha (stan organizacyjny na 31.12.2014 r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.
Czym jest ROD (Rodzinny Ogród Działkowy)?
         ROD to wydzielony obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.
    Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Tak więc poza wykorzystywaniem ich do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią również funkcje:
 • Ekologiczne:
– Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu
– Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia
– Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka
 • Socjalne i zdrowotne:
– Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby
– Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie
– Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Społeczne i edukacyjne:
– Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa
– Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie
– Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi.
Działkowcy ROD mają prawa i obowiązki

Do najważniejszych praw działkowców należą:
·         prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;
·         prawo do korzystania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;
·         prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;
·         prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;
·         prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;
·         prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
·         prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;
·         prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Działkowiec ma także obowiązki:
 • przestrzegać ustawę,
 • przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie,
 • użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 • niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,
 • działać w interesie ROD,
 • uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 • aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 • otaczać opieką mienie ROD,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Działkowiec może wyposażyć działkę w następujące urządzenia:
 • altanę działkową
 • szklarnię
 • tunel foliowy,
 • okna inspektowe,
 • studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i
 • sieć elektryczną,
 • zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko
 • wodne),
 • bezodpływowe zbiorniki na nieczystości
 • ciekłe,
 • pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
 • piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne
 • Pamiętajmy Działkowiec ma obowiązek wyposażyć działkę w kompostownik.

Co trzeba wiedzieć?
 • Altana działkowa to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy o powierzchni zabudowy mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
 • Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
 • Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. (Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu).
 • Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
 • Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość 3 m.
 • Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20 % całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20 % całkowitej powierzchni działki.
 • Uwaga: Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.
 • Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.
 • Powierzchnia zbiorników wodnych wynosi odpowiednio: basen i brodzik łącznie do 15 m2, oczko wodne do 10 m2.
© Copyright 2022-2024 - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie. - Wszelkie prawa zastrzeżone. - /TADEUSZPL/

Wróć do spisu treści