Pytania - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie

Przejdź do treści

Pytania:


        Pytania nurtujące obecnych i przyszłych działkowców:          
Kliknij na pytanie, a otrzymasz odpowiedź...

Pytania do Zarządu ROD im. B. Chrobrego:

Pytanie 1: Jak pobrać klucz od bramy, aby wjechać pod działkę z ciężkim towarem?

Klucz do bramy w razie wjazdu ciężkim towarem można uzyskać:
- Wpierw trzeba przyjść do Zarządu i złożyć wniosek.
- Można też dzwonić i umawiać się minimum dzień wcześniej z gospodarzem.
- Pod nr telefonu: 508-137-262.

- - - Brama jest otwarta raz w tygodniu w czwartki od godz 9.00 do 19.00 - - -
- - - W pozostałe dni po złożeniu wniosku w ZARZĄDZIE. - - -

Pytanie 2: Czyje są owoce na gałęziach sąsiada nad moją działką?

Jeśli na naszą działkę przechodzą gałęzie drzew owocowych sąsiada to pamiętajmy, że te owoce, dopóki rosną na drzewie, są własnością właściciela drzewa.
Ma on prawo zrywać je znad naszego terenu.
Dopiero w momencie, gdy owoce opadną na nasza ziemię, stają się naszą własnością.
Co ważne – nie wolno nam strząsać ich z drzewa...

Pytanie 3: Co robić gdy liście od sąsiada lecą na moją działką?

Jeśli sąsiad ma duże drzewo a liście z tego drzewa opadają na naszą posesję,
możemy wtedy wezwać sąsiada do ich uprzątnięcia lub obciążyć go kosztami prac porządkowych.

Pytanie 4: Co mam zrobić, gdy korzenie od sąsiada przechodzące na moją działkę?

Gdy mamy przypadek, że korzenie przechodzące na działkę sąsiednią można usuwać bez uzgodnienia,
jednak jeśli zdarzy się, że po ich usunięciu drzewo obumrze, możemy odpowiadać z powództwa cywilnego za zniszczenie własności sąsiada.

Pytanie 5: Jak i co należy zrobić, aby na działce podłączyć się do sieci energetycznej?

- poinformować Zarząd ROD
- wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie prądu elektrycznego na swój ogródek
- otrzymasz konkretne informacje, co do wykonania podłączenia, zakupu potrzebnych materiałów, zabezpieczeń i wykonania
- gdy będziesz miał wykonane prace i podłączenia należy ten fakt zgłosić się do elektryka (lub poinformować go telefonicznie) aby odebrał przyłączenie, instalację elektryczną, spisał i zaplombował licznik.

Pytanie 6: Czy działkowiec może zamontować kamerę na działce?

Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w PZD nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce rodzinnej.
Należy więc uznać, że jest on uprawniony do instalacji monitoringu na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą).
Jest to działanie uzasadnione zarówno w ramach porządku prawnego, jak i wykonania praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej.

Jednakże, jak każde prawo, również i to prawo podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniem jest sfera praw osobistych przysługujących innym osobom.
Innymi słowy, prawo działkowca do podjęcia ustalonych działań dotyczących bezpieczeństwa kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego działkowca m.in. do prywatności i do wizerunku.

Należy zatem przyjąć, że można instalować na działce w ROD kamerę rejestrującą obraz lub dźwięk.
Nie może ona jednak obejmować swoim zasięgiem sąsiedniej działki.
Działanie polegające na rejestrowaniu obrazu działki sąsiada i wizerunków osób na niej przebywających stanowi bowiem naruszenie dóbr osobistych tj. prawa do prywatności oraz prawa do wizerunku.

Takie prawo podlega ochronie prawnej.
Zgodnie z art. 24 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
A w razie dokonanego naruszenia może także żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia, aby dopełniła ona czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Ww. roszczenie, działkowiec powinien kierować bezpośrednio do działkowca, który dopuścił się naruszenia dóbr osobistych.© Copyright 2022 - ROD im. B. Chrobrego w Stargardzie. - Wszelkie prawa zastrzeżone. - /TADEUSZPL/

Wróć do spisu treści